+ 70-408-3100 | info@londonstyle.hu

London Style - Learn & Smile 

Német és képzőművészet

 

Ha németet tanul gyermeked az iskolában, és szeretnéd, ha fejlődne, de ugyanakkor jól is érezné magát és a 11-14 éves korcsoportba tartozik, akkor hozd el a július 19-vel induló német táborunkba!
Teljesen rendhagyó lesz, mert a nyelvtanulás mellett, kerámiakészítéssel és festéssel is fogunk foglalkozni.

Mivel a művészet egy erősebb jobb agyféltekés tevékenység, ez kiválóan hat a memóriára és a német is jobban fog menni. 


Ismerkedj meg a kerámia világával!

Minden kreativitásodat kiélheted a dombornyomott edény mintázásakor. Tervezhetsz geometriai-, virág-, állat- vagy akár absztrakt mintás tálat. Készíthetsz magadnak vagy akár anyukád következő születésnapi ajándékául nyaklánc medált, apának pedig kulcstartót. Elkészítjük az otthon védő manókat, melyeket utána tetszés szerint kifesthetsz temperával és ha meguntad a színét, bármikor lemoshatod vízzel és újra festheted. Végül, ha időnk engedi, egy csengettyű elkészítése lesz a feladat.

 

 

 

Mennyibe kerül?

A tábor ára: 69.000 HUF , azonban ha júnis 14-ig jelentkezel, EARLY BIRD  kedvezmény jár, így  a tábor árát 63.700 Ft-os áron tudjuk garantálni!

az ár 8 fő befizetésével garantált, valamint a kedvezményeket a minimum létszám feletti jelentkezéskor tudjuk biztosítani

Az ár tartalmazza a napi háromszori étkezést, alapanyagokat a főzéshez, sütéshez, a rajzeszközöket, melynek egy része a gyerekek tulajdonába kerül a tábor végén.

KEDVEZMÉNYEK:

1) testvérkedvezmény: 10% a testvér tandíjából

2) ajánlási kedvezmény: 10% minden plusz gyermek tandíjából

Hol lesz?

Székesfehérvár belvárosában a Budai út 9-11. III emeletén, a London Style Nyelviskolában.

Illetve hogy kinti levegőt is szívjanak a gyerekek, a délutáni órákban kimegyünk a szabadba!

Mikor lesz?

2021. július 19-23-ig

Korosztály: 11-14

  • Jelentkezés előtt olvasd el -->
  • Általános szerződési feltételeinket
1.    Jelen általános szerződési feltételeket (továbbiakban: ÁFSZ) Bácskai Zsuzsanna e.v. (2484Agárd, Széchenyi u. 43.) telefonszám: +36-70-408-3100, +36-20-9578-575, mint Szervezőalkalmazza az általa szervezett Varázsangol és Varázskréta táborokban (a továbbiakbantábor) való részvétel feltételeinek ismertetése és a résztvevő kiskorúak törvényes képviselői,illetve fiatalkorúak és törvényes képviselőikkel létrejövő szerződés tartalmánakmeghatározása érdekében.2.    Jelen ÁFSZ kibocsátásával lép hatályba és mindaddig hatályos, amíg helyébe annak újabbváltozata nem lép, vagy a Szervező hatályon kívül nem helyezi. A jelen ÁSZF elérhető awww.londonstyle.hu honlapon.3.    A Tábor pontos helyszínéről, időpontjáról, időtartamáról, programjáról és nyújtottszolgáltatásokról, valamint a részvételi díjról együttműködő partnerünk, a London StyleNyelviskola honlapján és e-mailben nyújtunk részletes tájékoztatást(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.).4.    Jelentkezni a jelentkezési lap kitöltésével lehet:JELENTKEZÉSI LAP5.    A Táborban való részvétel előfeltételei:5.1.       A Táborban résztvevő gyermek életkora: 11-16 év közötti5.2.       A Szülő a Tábor részvételi díját egy vagy két részletben fizeti meg.A részvételi szándékot a tábor díjának 50%-val kell megerősíteni, melyet Szülő 2021. 06. 30.időpontjáig a következő bankszámlaszámra utal: Bácskai Zsuzsanna e.v. 16200247-10003042-00000000A fennmaradó részt legkésőbb 2021. 07.15-ig átutalja a fentebb feltüntetett bankszámlára,vagy készpénzben kifizeti számla ellenében.5.3.       Jelen ÁSZF-ben foglaltak elfogadása, mellyel a szervező és a jelentkező szerződéseakkor jön létre, ha a szervező a jelentkezést visszaigazolja.6.    A Táborból a Gyermeket kizárólag a Szülő viheti el, ettől eltérő esetben külön írásban kelljeleznie a Szervező felé. E-Mail, sms (70/408-3100, 20/9578-575) elfogadott.7.    Lemondási feltételek:7.1. Amennyiben foglalását a tábor kezdést megelőző három héttel mondja le, nemszámítunk fel külön díjat.7.2. Két héttel a kezdést megelőzően történő visszamondás esetén a tábor teljes díjának50%-a kerül felszámításra.7.3. 5 nappal a kezdést megelőzően történő visszamondás esetén a a tábor teljes díja100% kerül felszámításra. A vissza nem fizetett díjak fenti esetben a bánatpénz(óvadék) szabályai alapján működnek.7.4. Amennyiben jelentkezését módosítaná, vagy törölné, kérjük, hogy írásban tegye aztfelénk! Köszönjük megértését!7.5. Amennyiben a Tábor a Szervezőnek felróható okból meghiúsul a már befizetett teljesrészvételi díjat Szervező a Jelentkezőnek visszafizeti.7.6. A Táborból bármilyen okból történő hiányzás esetén díj-visszatérítésre vagy kurzuspótlására nincs lehetőség.7.7. A Tábor helyszínén értékes tárgyak, készpénz megőrzésére nincs lehetőség, így azokbiztonságáért sem a szervező, sem a London Style Nyelviskola felelősséget nemvállal.7.8. A Táborozó és a Törvényes képviselője tudomásul veszi, hogy a Táborozó a sajátfelelősségére vesz részt a Tábor főző-sütő- és egyéb programjain.7.9. A Táborozó a tábori kurzus kezdetén a Szervezőtől, illetve segítőitőlbiztonságtechnikai oktatásban és a legfontosabb magatartási-viselkedési szabályokismertetésében részesül a főző-sütő és AVS tevékenységről, amelyet a külön okirataláírásával elismer és betartására kötelezettséget vállal. Kiskorú résztvevő esetén akioktatáson a szülő részvétele is kötelező és a nyilatkozattételre a kiskorú szülőjeköteles.7.10. A járványügyi fenyegetettség miatt egy kurzusban max. 14 fő tartózkodhat.7.11. A Táborozó köteles a jelentkezésekor bejelenteni tartós betegségét,ételérzékenységét, tartós gyógyszereit és egyéb, a meghirdetett táboritevékenységet lényegesen érintő körülményeit.7.12. A szervező a tábori tevékenység gyakorlására védőruhát biztosít (kötény, festőköténystb.).7.13. A Táborozó törvényes képviselője vállalja, hogy a gyermeke helyett és nevébenmegtérít a károsultnak minden olyan kárt, amely a Tábor működése alatt tanúsítottszerződésellenes vagy jogellenes magatartásból ered, függetlenül attól, hogyegyébként a törvényes képviselő jogszabály alapján köteles-e az adott kártmegtéríteni. A törvényes képviselő mentesül részben vagy egészben a kártérítésikötelezettsége alól, ha igazolja, hogy a károkozó magatartás a Szervező vagy/ésannak segítője a Táborozó feletti felügyelete ellátásával kapcsolatos valamelyfelróható magatartása vagy mulasztása miatt állt be. A törvényes képviselő ezenkártérítési kötelezettsége kiterjed minden, a szervező, illetve a LS Nyelviskola vagybármely más érintett személy oldalán bekövetkezett kárra.7.14. Egy tizenéves elektronikus kütyük között tölti az életét, amiket a szervezők erre aszűk hétre teljesen feleslegesnek tartanak, mert háttérbe szorítják a többitáborozóval való barátkozást és a programokat. Ezért a táborozók érkezhetnektelefon nélkül vagy hozhatnak 1db telefont magukkal a kapcsolattartásra, amelyetszervezők őriznek és a tábor életéhez igazítva adják át naponta használatra (ezjellemzően este 5 óra körül). Természetesen minden indokolt esetben mindentáborozó elérhető és minden táborozó bármikor telefonálhat, amennyiben arrahalaszthatatlan indoka van. A táborozók telefonjának értékét a szervezők nemellenőrzik.8.  A Szülő hozzájárulása szükséges az AVS*-teremben való részvételhez, melyet a lapalján tud bejelölni.* Ez egy audio-vizuális-stimulizációs eszköz, egy fény-hang készülék segítségévelműködik. Részletek itt: www.mindfitness.huAz eszköz két esetben nem használható 1) fény epilepszia 2) pacemaker megléte,ezért szülői beleegyezés szükséges.Okleveles AVS trénerként (Tudati Technológia) 2006 óta dolgozom felnőtt- ésgyermek tanulási nehézségek, koncentráció és memória javítása céljából.9.  A Szervező tevékenysége során a Szülők által megadott adatokat a Tábormegszervezéséhez és lebonyolításához szükséges mértékben, az adatvédelmitörvény értelmében kizárólag szerződéskötési, számlázási, valamint saját egyébmarketing céljaira használja fel. A szervező a a szerződés teljesítés érdekében a Táborbefejezése időpontját követő 30 napig őrzi meg az adatokat, azt követőenmegsemmisíti.A Szülő tudomásul veszi, hogy ezen adatszolgáltatással egyidejűleg a hozzájárulásátadja ahhoz, hogy az általa megadott adatokat a Szervező nyilvántartsa és kezelje.Kibocsátás időpontja: 2021.06.14.

Jelentkezés google űrlapon (kattints a képre)

 

 

 

London Style

Székesfehérváron 1995 óta a második legrégebbi, de talán az egyetlen igazi, beszédcentrikus nyelviskola vagyunk.

Nyitvatartás

 Események kezdete előtt egy órával, illetve telefonos egyeztetés után.

Nyilvántartási szám:

B/2020/009175 n

 
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  +36-70-408-3100
 

Hol találsz meg minket?

Székesfehérvár belvárosában a Budai út 9-11. III emeletén a Trade Center Üzletházban, volt Viniczai Cukrászda (ma Lionel). Nyomd meg a 317-es kapucsengőt és gyere fel a lifttel a III.emeletre, majd jobbra a folyosó végén találsz minket. Parkolás a Károly János utcában vagy az épület mögötti lakótelepen lehetséges. Fizetős! Mobilparkolás tel.: 06 70/20/30 763 8012